इलेक्ट्रॉनिक सामानाचा स्केल

 • Electronic Luggage Scale JT-701

  इलेक्ट्रॉनिक लगेज स्केल JT-701

  प्रदर्शनः एलसीडी ब्लू लाइट

  क्षमता / अचूकता: 50 किलो / 10 ग्रॅम

  वजन एकक: .केजी, ओझ, एलबी, टीएल

  कार्य: वजन

  वीजपुरवठा: 2 * एएए # 7 बॅटरी

  पॅकिंगचे प्रमाण: 100 पीसी / सीटीएन

  पॅकेज आकार: 53 x 35.5 x 31.5 सेमी

  एकूण वजन: 12 किलो

  निव्वळ वजन: 11 किलो

 • Electronic Luggage Scale JT-702

  इलेक्ट्रॉनिक लगेज स्केल जेटी -702

  प्रदर्शनः एलसीडी ब्लू लाइट

  क्षमता / अचूकता: 50 किलो / 10 ग्रॅम

  वजन एकक: .केजी, ओझ, एलबी, टीएल

  कार्य: वजन

  वीजपुरवठा: 2 * एएए # 7 बॅटरी

  पॅकिंगचे प्रमाण: 100 पीसी / सीटीएन

  पॅकेज आकार: 52 x 32 x 36 सेमी

  एकूण वजन: 16 किलो

  निव्वळ वजनः 15 किलो

 • Electronic Luggage Scale JT-703

  इलेक्ट्रॉनिक लगेज स्केल जेटी -703

  प्रदर्शनः एलसीडी ब्लू लाइट

  क्षमता / अचूकता: 50 किलो / 10 ग्रॅम

  वजन एकक: .केजी, ओझ, एलबी, टीएल

  कार्य: वजन

  वीजपुरवठा: 2 * एएए # 7 बॅटरी

  पॅकिंगचे प्रमाण: 100 पीसी / सीटीएन

  पॅकेज आकार: 52 x 32 x 36 सेमी

  एकूण वजन: 14 किलो

  निव्वळ वजनः 13 किलो

 • Electronic Luggage Scale JT-704

  इलेक्ट्रॉनिक लगेज स्केल जेटी -704

  प्रदर्शनः एलसीडी ब्लू लाइट

  क्षमता / अचूकता: 50 किलो / 10 ग्रॅम

  वजन एकक: .केजी, ओझ, एलबी, टीएल

  कार्य: वजन

  वीजपुरवठा: 2 * एएए # 7 बॅटरी

  पॅकिंगचे प्रमाण: 100 पीसी / सीटीएन

  पॅकेज आकार: 48 x 35 x 36.5 सेमी

  एकूण वजन: 18 किलो

  निव्वळ वजनः 16 किलो

 • Electronic Luggage Scale JT-708

  इलेक्ट्रॉनिक लगेज स्केल JT-708

  प्रदर्शनः एलसीडी ग्रीन लाइट

  क्षमता / अचूकता: 50 किलो / 10 ग्रॅम

  वजन एकक: .केजी, ओझ, एलबी, टीएल, जी

  कार्य: वजन

  वीजपुरवठा: 1 * सीआर2032 बॅटरी

  पॅकिंगचे प्रमाण: 100 पीसी / सीटीएन

  पॅकेज आकार: 51 x 27.5 x 54.5 सेमी

  एकूण वजन: 15 किलो

  निव्वळ वजनः 14 किलो

 • Electronic Luggage Scale JT-709

  इलेक्ट्रॉनिक लगेज स्केल जेटी -709

  प्रदर्शनः एलसीडी ग्रीन लाइट

  क्षमता / अचूकता: 50 किलो / 10 ग्रॅम

  वजन एकक: .केजी, ओझ, एलबी, टीएल, जी

  कार्य: वजन

  वीजपुरवठा: 2 * # 7 बॅटरी

  पॅकिंगचे प्रमाण: 100 पीसी / सीटीएन

  पॅकेज आकार: 51 x 27.5 x 54.5 सेमी

  एकूण वजन: 16 किलो

  निव्वळ वजनः 15 किलो

 • Electronic Luggage Scale JT-710A

  इलेक्ट्रॉनिक लगेज स्केल जेटी -710 ए

  प्रदर्शनः एलसीडी ग्रीन लाइट

  क्षमता / अचूकता: 50 किलो / 10 ग्रॅम

  वजन एकक: .केजी, ओझ, एलबी, टीएल, जी

  कार्य: वजन

  वीजपुरवठा: 1 * सीआर2032 बॅटरी

  पॅकिंगचे प्रमाण: 100 पीसी / सीटीएन

  पॅकेज आकार: 46 x 44 x 36.5 सेमी

  एकूण वजन: 13 किलो

  निव्वळ वजन: 12 किलो

 • Electronic Luggage Scale JT-710B

  इलेक्ट्रॉनिक लगेज स्केल जेटी -710 बी

  प्रदर्शनः एलसीडी ग्रीन लाइट

  क्षमता / अचूकता: 50 किलो / 10 ग्रॅम

  वजन एकक: .केजी, ओझ, एलबी, टीएल, जी

  कार्य: वजन

  वीजपुरवठा: 1 * सीआर2032 बॅटरी

  पॅकिंगचे प्रमाण: 100 पीसी / सीटीएन

  पॅकेज आकार: 46 x 44 x 36.5 सेमी

  एकूण वजन: 13 किलो

  निव्वळ वजन: 12 किलो

 • Electronic Luggage Scale JT-712

  इलेक्ट्रॉनिक लगेज स्केल जेटी -712

  प्रदर्शनः एलसीडी

  क्षमता / अचूकता: 50 किलो / 10 ग्रॅम

  वजन एकक: .केजी, ओझ, एलबी, टीएल

  कार्य: वजन

  पॅकिंगचे प्रमाण: 100 पीसी / सीटीएन

  पॅकेज आकार: 49 x 33 x 26.5 सेमी

  एकूण वजन: 15.5 किलो

  निव्वळ वजनः 14.5 किलो

 • Electronic Luggage Scale JT-705

  इलेक्ट्रॉनिक लगेज स्केल JT-705

  प्रदर्शनः एलसीडी ब्लू लाइट

  क्षमता / अचूकता: 50 किलो / 10 ग्रॅम

  वजन एकक: .केजी, ओझ, एलबी, टीएल

  कार्य: वजन

  वीजपुरवठा: 2 * एएए # 7 बॅटरी

  पॅकिंगचे प्रमाण: 100 पीसी / सीटीएन

  पॅकेज आकार: 48 x 35 x 36.5 सेमी

  एकूण वजन: १ k किलो

  निव्वळ वजनः 17 किलो

 • Electronic Luggage Scale JT-707

  इलेक्ट्रॉनिक लगेज स्केल JT-707

  प्रदर्शनः एलसीडी

  क्षमता / अचूकता: 50 किलो / 10 ग्रॅम

  वजन एकक: .केजी, ओझ, एलबी, टीएल

  कार्य: वजन

  पॅकिंगचे प्रमाण: 100 पीसी / सीटीएन

  पॅकेज आकार: 74 x 38.5 x 31 सेमी

  एकूण वजन: 20 किलो

  निव्वळ वजनः १ k किलो

 • Electronic Luggage Scale JT-711

  इलेक्ट्रॉनिक लगेज स्केल जेटी -711

  प्रदर्शनः एलसीडी

  क्षमता / अचूकता: 300 किलो

  वजन एकक: .केजी, ओझ, एलबी, टीएल

  कार्य: वजन

  पॅकिंगचे प्रमाण: 100 पीसी / सीटीएन

  पॅकेज आकार: 53 x 40.5 x 42.5 सेमी

  एकूण वजन: 25 किलो

  निव्वळ वजन: 24 किलो